Heeft met pensioen gaan een effect op je immuunsysteem?

Home stories Heeft met pensioen gaan een effect op je immuunsysteem?

Heeft met pensioen gaan een effect op je immuunsysteem?

Met pensioen gaan is zonder twijfel één van de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven. Het brengt ook heel wat fundamentele wijzigingen in levensstijl met zich mee. U zult niet alleen meer vrije tijd hebben; ook inkomen, sociale netwerk en plaats in de samenleving worden anders.

Met pensioen gaan heeft invloed op je stressniveau

Met pensioen gaan heeft natuurlijk heel wat positieve kanten. Toch hoeft het niet te verbazen dat het ook heel wat spanningen met zich mee kan brengen. Stress heeft dan weer een belangrijk effect op de gezondheid.

De eventuele gevolgen van stress kunnen onder meer depressie, hartziekten(1) of kanker zijn, maar ook infectieziekten. Een verhoogd stressniveau kan immers een aanzienlijk effect hebben op het immuunsysteem(2), de hormonale huishouding en het hart- en vaatstelsel. Daarbij komt nog dat stress ook angst en depressie kan veroorzaken. En die hebben op hun beurt ook weer een negatief effect op de gezondheid.

Meer in het algemeen is stress ook van invloed op gewoontes zoals roken, drinken, slapen, eten en lichaamsbeweging. Die hebben op hun beurt een belangrijk effect op de gezondheid. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat studies hebben aangetoond dat mensen na hun pensioen vaker te kampen hebben met drankproblemen en gewichtstoename(3).

Uiteraard heeft met pensioen gaan ook tal van positieve effecten, zoals rust en vrije tijd na een druk beroepsleven vol stress. Zo wezen studies(4) ook uit dat gepensioneerden over het algemeen een lager stressniveau hebben. Mede daardoor kunnen velen van hen stoppen met roken en vaker iets aan lichaamsbeweging doen.

Pensioen verandert gedrag

Net zoals je stressniveau kan ook je patroon van lichaamsbeweging erg veranderen als je met pensioen gaat. Alles hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijkheid en van het soort werk dat je gewend was te doen. Nu u meer tijd heeft, kunt u meer bewust aan lichaamsbeweging doen, terwijl u voor uw pensioen misschien vooral tijdens uw werk lichamelijk actief was.

Meer vrije tijd na je pensioen kan zorgen voor nog meer veranderingen in gewoontes en gedrag. Nu u meer tijd heeft is die opeens minder kostbaar. U kunt die tijd investeren in gezondheid; door bijvoorbeeld vaker een dokter te bezoeken of gezond te koken.

Maar aan de andere kant kan pensioen er ook toe leiden dat u juist de structuur en motivatie verliest om op de gezondheid te letten. U kunt doen waar u zin in heeft en vrij over uw tijd beschikken.

Pensioen beïnvloedt je gezondheid

Onderzoek(5) heeft aangetoond dat na een aanvankelijke verbetering onmiddellijk na de pensionering, de gezondheid er op middellange termijn drastisch op achteruit kan gaan. Een studie(6) wees ook uit dat pensionering de kans op het vaststellen van minstens één lichamelijke aandoening met wel 60% procent doet toenemen. Er is dan ook 60% meer kans dat u in dat geval medicatie moet nemen tegen die aandoening. Dan stijgt ook het risico op een klinische depressie met 40%.

Meer in het bijzonder toont het onderzoek aan dat na pensionering het risico (chronische) aandoeningen als keelontsteking, hartaanval, diabetes, beroerte, artritis, kanker en psychiatrische problemen flink toeneemt. Zo’n diagnose kan op haar beurt dan weer verdere gezondheidsrisico's inhouden. Naast problemen met lichamelijke activiteiten kan het bijvoorbeeld gaan om gewichtstoename en hoge cholesterol- en bloeddrukwaarden.

Gelukkig krijgt niet iedereen na zijn pensioen te kampen met gezondheidsproblemen en zijn niet alle aandoeningen even ernstig.

Versterk het immuunsysteem na pensioen

We zagen al dat met pensioen gaan niet alleen een impact heeft op het stressniveau, maar dat ook veranderingen in gewoonten een belangrijk effect kunnen hebben op de gezondheid. Wat kunt doen om het immuunsysteem te versterken en zo de kans te verkleinen dat u een zware griep krijgt?

In het kort, stress kan je lichaam zwaar belasten en je immuunsysteem aantasten. Stress onder controle krijgen zal dus niet alleen je afweersysteem versterken. Het helpt ook om andere ernstige gezondheidsklachten te voorkomen, zoals een hoge bloeddruk en hartproblemen.

Het is ook aangetoond dat te weinig lichaamsbeweging een nadelig effect heeft op het immuunsysteem(7). Lichamelijk actief blijven is dus heel belangrijk. Uit verschillende studies(8) blijkt dat lichaamsbeweging het immuunsysteem bij ouderen versterkt.

Natuurlijk is ook een evenwichtige en gezonde voeding van belang. Het is bewezen dat zowel onder- als overgewicht gezondheidsrisico’s door griep verhogen(9).

Let dus op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid na uw pensioen. Een sterk immuunsysteem is de beste bescherming tegen griep.


Bronnen:
(1) https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/stress
(2) https://www.npostart.nl/factcheckers/27-06-2014/VPWON_1222009
(3) http://ftp.iza.org/dp4253.pdf
(4) https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/pensioen-verbetert-de-gezondheid
(5) https://www.leefjepensioen.nl/blogoverzicht/blog-detail/interview-de-invulling-van-je-pensioen-is-van-invloed-op-je-gezondheid/30
(6) https://www.ad.nl/gezond/met-pensioen-gaan-slecht-voor-de-gezondheid~a4fef2eb/
(7) https://www.allesoversport.nl/artikel/waarom-sporten-en-bewegen-goed-is-voor-ouderen/
(8) https://www.flu65plus.com/stories/immune-system-8-lifestyle-tips-boost-your-immunity
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20166451

Commentaar

Schrijf een reactie