Lezen over influenza hub

We moeten de griep echt serieuzer nemen.

Gezondheidszorgorganisaties, medische beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen bevelen allemaal aan om mensen te beschermen tegen de griep, in het bijzonder senioren en mensen die al patiënt zijn vanwege een andere aandoening. Maar het aantal mensen dat adequate maatregelen neemt, stijgt niet.

Dat is waarom een aantal bedrijven en organisaties – Viatris, WMA (World Medical Association) en IFPMA (Internationale federatie van farmaceutische fabrikanten & verenigingen) – samenwerkend als partners de Influenza Hub opgezet hebben, om mensen bewuster te maken van de griep en de noodzaak van preventie.

De Influenza Hub brengt experts uit medische beroepen, de academische wereld, de farmaceutische industrie en relevante organisaties bij elkaar om de mensen voor wie het risico van griep het grootst is van informatie te voorzien, zodat ze weten hoe ze zich kunnen beschermen.

Naast het verstrekken van betrouwbare informatie over symptomen, gezondheid, behandelingen en de rol van preventie, ontwikkelt de Influenza Hub sociale-media-communicatie, zodat de verspreiding van informatie over de griep sneller gaat dan de verspreiding van de ziekte zelf.

Ontdek wat Influenza Hub kan doen voor u, of wat u kunt doen voor Influenza Hub